Oferuję konsultacje z zakresu doradztwa osobistego czyli profesjonalne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta porady psychologiczne dla osób wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych.

W trakcie konsultacji pomogę zidentyfikować problem i poszukać nowych, optymalnych sposobów rozwiązania trudności. Pomogę ustalić cele i kroki działania, doradzę jak postępować by zmieniać się w pożądanym dla klienta kierunku.

Konsultacje z zakresu doradztwa osobistego:

  • ułatwiają zrozumienie siebie i swojej sytuacji życiowej, jak i zrozumieniu innych osób,
  • dają wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
  • pomagają ustalić cele i kroki działania,
  • pomagają uporządkować co jest najważniejsze w danym momencie dla klienta,
  • pomagają przejść przez trudne sytuacje życiowe wynikające ze zdarzeń losowych i innych,
  • pomagają przejść przez kryzysy życiowe lub dotyczące poczucia własnej wartości,
  • pomagają wzmocnić klienta w realizowanych przez niego zmianach.

W zależności od indywidualnych potrzeb i charakteru trudności konsultacje obejmują od jednego do kilku spotkań.

Koszt godzinnej konsultacj podany jest w cenniku.